User Tools

Site Tools


kubu

Kumpulan Budi Utama (KUBU)

Dirujuk Oleh

Perihal KUBU

Kumpulan Budi Utama (KUBU) ialah sebuah badan kebudayaan yang ditubuhkan pada tahun yang sama (1959), dan dilaporkan bergiat aktif dalam seni pementasan dan tarian asli Melayu:-

Tarian KUBU

Antara yang terlibat dalam penubuhannya dan turut dilantik sebagai ahli jawatankuasa pertamanya ketika itu ialah Sasterawan Negara Usman Awang (Mohamad Mokhtar Hassan, 1999: |"Key concepts in Usman Awang's short stories : developing a critical tradition" (PDF).
Pada 8 Ogos 1960, KUBU menyuarakan sikap kritisnya terhadap dasar bahasa di dalam Laporan Rahman Talib 1960, yang dianggap terlalu mengutamakan Bahasa Inggeris. Sebuah jawatankuasa kecil ditubuhkan bagi memperhalusi laporan tersebut, dan berakhir dengan suatu perjumpaan dengan En. Abdul Rahman Talib (Menteri Pelajaran) pada 29 Ogos 1960:-

Pengakuan penting: Kami bukan ahli sejarah! Sila klik di sini untuk penjelasan lanjut.

Selain petikan dan sumber yang dinyatakan, rencana ini telah diusahakan oleh TMK Pulasan, di bawah kelolaan Syahrul Sazli Shaharir <sazli@pulasan.my>. Pengakuan penting: Kami bukan ahli sejarah! Sila klik di sini untuk penjelasan lanjut.

kubu.txt · Last modified: 2021/02/15 17:29 by sazli